Artikel 1: Alcoholbeleid
Lid 1: Dit alcoholbeleid wordt gehandhaafd, door het bestuur en anderen die hier expliciet toe bevoegd zijn, op alle activiteiten georganiseerd door V.V.S. Uranymus, tenzij anders vermeld.

Lid 2: Wanneer er wordt geconstateerd dat een minderjarige alcohol consumeert of als een meerderjarige alcohol aan een minderjarige geeft, kunnen er passende sancties worden opgelegd.

Lid 3: Mits het nodig wordt geacht kan het bestuur en anderen die hier expliciet toe bevoegd zijn dronken personen de toegang weigeren, naar huis sturen of besluiten geen alcohol meer te schenken.

Lid 4: Zelf meegenomen alcoholische dranken zijn niet toegestaan, tenzij anders vermeld. Bij het constateren hiervan mag de zelf meegenomen alcoholische drank worden ontnomen.

Lid 5: Iedereen die alcohol schenkt moet de cursus Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) of een SVH diploma hebben behaald en het diploma elektronisch hebben opgestuurd naar het bestuur van V.V.S. Uranymus.
Artikel 2: Drugsbeleid