Statuten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Studenten "Uranymus".

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

 

DOEL
VERENIGINGSJAAR EN BOEKJAAR
GELDMIDDELEN
LIDMAATSCHAP
BESTUUR
BESTUURSTAKEN EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
STATUTENWIJZIGING
ONTBINDING EN VEREFFENING
SLOTBEPALING