Artikel 1: Doel
De vereniging heeft de intentie om de sociale veiligheid en aangename sfeer te waarborgen voor iedereen aanwezig op haar activiteiten. Dit reglement dient als een beschrijving van gewenst en ongewenst gedrag die de normen en waarden van de vereniging reflecteert.
Artikel 2: Grenzen gedragscode
Artikel 3: Gewenst gedrag
Artikel 4: Ongewenst gedrag
Artikel 5: Meldingen
Artikel 6: Sancties